6ο Ενημερωτικό για το ΠΥΣΠΕ και τα θέματα του Διευρυμένου ΠΥΣΠΕ επιλογής

Πίνακες

Υπεραριθμίες Πρόταση

 pdflogo

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 pdflogo

07/09/2015

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ19-20 και ΠΕ16

 pdflogo

 ΠΥΣΠΕ 10-09-2015
Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11,

ΠΕ19-20, ΠΕ05, ΠΕ07

 pdflogo

ΠΥΣΠΕ 16-09-2015

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11,

ΠΕ19-20

 pdflogo

 

 

Το Διευρυμένο ΠΥΣΠΕ συνεδρίασε:

 • Στις 19-06-2015 με θέμα την επιλογή Υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων της Π.Ε. Καρδίτσας.
 • Στις 22-06-2015 με θέμα την τοποθέτηση Υποδιευθυντών σε 10/θ και άνω (οργανικά και λειτουργικά) Δημοτικά Σχολεία, όλων των τύπων, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Π.Ε Καρδίτσας
 • Στις 23-06-2015 με θέμα την τοποθέτηση Υποδιευθυντών σε 10/θέσια και άνω ( λειτουργικά και οργανικά) Δημοτικά Σχολεία, αρμοδιότητας της Δ/νσης Π.Ε Καρδίτσας, στα οποία δεν τοποθετήθηκε Υποδιευθυντής-ντρια
 • Στις 25-06-2015 με θέμα την τοποθέτηση προσωρινού Δ/ντή στην κενή θέση Διευθυντή του 6/θ Δ.Σ Λεονταρίου στην οποία δεν τοποθετήθηκε Διευθυντής με τη διαδικασία επιλογής
 • Σε συνέχεια της από 23-06-2015 συνεδρίασης το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ επιλογής Υποψηφίων Δ/ντών ασχολήθηκε με την τοποθέτηση Υποδ/ντών στο 18ο Δ.Σ Καρδίτσας.

Η διαδικασία επιλογής Δ/ντών και Υπ/ντών δυστυχώς διεξήχθη με πολλά προβλήματα τα οποία το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ προσπάθησε να επιλύσει. Η στάση μας στα θέματα που προέκυψαν από τα κενά ή τις ασάφειες στην υλοποίηση της διαδικασίας καθορίστηκε από τις εξής αρχές:

 • Δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (εκτός αν αυτό είναι προδήλως παράτυπο) να επιλεγούν από τους συναδέλφους, σύμφωνα και με την απόφαση της ΔΟΕ.
 • Καταφεύγουμε στο κριτήριο της αρχαιότητας ως το πιο ασφαλές και αδιαμφισβήτητο για τις περιπτώσεις έλλειψης ενδιαφέροντος ή ισοψηφίας.
 • Δεν υπάρχει κενή ή κενούμενη θέση σε περίπτωση που υπάρχει ισοψηφία ανάμεσα σε υποψηφίους και η επιλογή παραπέμπεται στο Διευρυμένο ΠΥΣΠΕ..

Και μια παρατήρηση. Θεωρούμε πως η συμμετοχή των Δ/ντών, υπ/ντών και προϊσταμένων Σχολ. Μονάδων στην εκλογή των Δ/ντων Εκπαίδευσης επηρέασε αρνητικά το κλίμα κατά τη διενέργεια των εκλογών.

 

Το ΠΥΣΠΕ συνεδρίασε :

 • Στις 19-06-2015 με θέμα την «απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπ/κών Π.Ε.» και την « προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ κατά τους θερινούς μήνες, κλάδων ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ05, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ60» (Έπρεπε να καταγραφούν σε σχολική μονάδα για το καλοκαίρι).
 • Στις 03-07-2015 με θέμα τις οριστικές τοποθετήσεις- βελτίωση θέσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70, ΠΕ60 σε οργανικά κενά σε σχολικές μονάδες της ΠΕ Καρδίτσας ».
 • Στις 10-07-2015 με θέματα 1ο: « Εξέταση αιτήσεων επί των τοποθετήσεων», 2ο : «Β΄ Φάση οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70, στα εναπομείναντα οργανικά κενά σε σχολικές μονάδες της ΠΕ Καρδίτσας ».
 • Στις 20-07– 2015με θέματα 1. τον Προγραμματισμό λειτουργίας Σχολικών Μονάδων της ΠΕ Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2015-2016» 2. Την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου» Τις «Υπερωρίες 1/θ-2/θ Δημ. Σχολείων».
 • Στις 03-08-2015 συνεδρίασε με θέματα 1. «Αμοιβαίες Μεταθέσεις εκπ/κών Π.Ε Καρδίτσας» 2. Υπερωρίες 1/θ-2/θ Δημ. Σχολείων».
 • Στις 10-08-2015 διαπίστωσε Λειτουργικές Υπεραριθμίες στις σχολικές μονάδες της ΠΕ Καρδίτσας. (Πίνακας1. )
 • Στις 18-08-2015 έκρινε λειτουργικά υπεράριθμους εκπ/κούς». (πίνακας2.)
 • Για το διάστημα από την συνεδρίαση της 31-08-2015 ως και την συνεδρίαση της Τετάρτης 16-09-2015 η ενημέρωση θα είναι συνοπτική επειδή οι συνεδριάσεις ήταν συνεχόμενες και αλληλοσυμπληρούμενες εξαιτίας αφ’ ενός της καθυστέρησης από το Υπουργείο της ολοκλήρωσης των υπηρεσιακών μεταβολών( έπρεπε στο 3ο δεκαημέρο του Αυγούστου να εποπτεύσουμε διαδικασίες δηλώσεων τοποθέτησης μιας κι έτρεχαν οι προθεσμίες ενώ παράλληλα μέχρι και την τελευταία συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ είχαμε αποσπάσεις εκπ/κών) και από την άλλη εξαιτίας των αλλαγών της τελευταίας στιγμής στην εικόνα που είχαμε για τα πραγματικά λειτουργικά κενά που θα έπρεπε ή και πρέπει να καλυφθούν.

Συγκεκριμένα στις συνεδριάσεις της 31/08 και 01/09 ασχολήθηκε το ΠΥΣΠΕ με τις προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 και ΠΕ 60.

Επειδή εξαιτίας της διενέργειας των εκλογών ανεστάλησαν όλες οι εργασίες των ΠΥΣΠΕ μέχρι την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (02/09) που επέτρεπε την λειτουργία τους οι προσωρινές τοποθετήσεις αυτού του διαστήματος έγιναν με ευθύνη της Δ/νσης. Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ19-20, ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ19-20 (συμπληρωματικές) και ΠΕ16. (Πίνακες 3,4,5)

Θα σταθούμε σε μερικά θέματα που είναι κατά τη γνώμη μας σημαντικά.

 1. Δεν έγινε αποδεκτή από τη Δ/νση η πρότασή μας να δημοσιοποιούνται τόσο οι προτιμήσεις όσο και τα μόρια των εκπαιδευτικών που αιτούνται την οποιαδήποτε μεταβολή (οριστική ή προσωρινή τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης) και να εξαιρούνται ειδικές από το νόμο κατηγορίες και προσωπικά δεδομένα. Αν υιοθετηθεί μια τέτοια διαδικασία ( η τεχνική δυνατότητα υπάρχει) τότε και η διαφάνεια υπηρετείται και ο έλεγχος είναι αμεσότερος και αποφεύγονται ενστάσεις που ακόμα κι αν υποβληθούν ή γίνουν αποδεκτές μπορεί να δημιουργήσουν άλλες αδικίες.
 2. Πρέπει να γίνονται βελτιώσεις θέσεων αρκεί τα κριτήρια να είναι σταθερά (τα μόρια των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ) και οι μεταβολές να γίνονται έγκαιρα. Είναι προς το συμφέρον της υπηρεσίας οι εκπαιδευτικοί να επιτελούν το έργο τους όσο πιο απρόσκοπτα και διανύοντας τις μικρότερες αποστάσεις όταν αυτό είναι δυνατόν .
 3. Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων η εικόνα άλλαζε και είχαμε και άρση και κρίση υπεραριθμιών της τελευταίας στιγμής. Η δημιουργία κενών την τελευταία στιγμή και μετά την ανακοίνωση προσωρινών τοποθετήσεων αλλάζει τα δεδομένα και δημιουργεί αδικίες.
 4. Επιμείναμε στην τήρηση των μορίων για να διασφαλίσουμε ίσους όρους για όλους τους συναδέλφους. Δημιουργήθηκαν προβλήματα εξαιτίας των πολλαπ[λών δηλώσεων (οριστικής ή προσωρινής τοποθέτησης) στους συναδέλφους των ειδικοτήτων. Η ευθύνη βαρύνει την υπηρεσία.
 5. Διαφωνήσαμε με την αποσπασματική και κατά προτεραιότητα μετακίνηση εκπαιδευτικών στη Ειδική Αγωγή πριν την τοποθέτηση αναπληρωτών γιατί α) τα μόρια πρέπει να είναι των αποσπάσεων, β) αν γινόταν ολοκληρωμένα θα καλύπταμε άλλο ένα κενό σε συνεννόηση με τους προς μετακίνηση εκπ/κούς και θα γίνονταν οι τοποθετήσεις δικαιότερα. Η μετακίνηση δε των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιούνταν με την έλευση των αναπληρωτών για να αποφύγουμε κενά στον ευαίσθητο καιν ταλαιπωρημένο χώρο της ειδικής αγωγής.
 6. Οι τοποθετήσεις των συναδέλφων ΠΕ11 και ΠΕ06 που βρίσκονται στη διάθεση και συμπληρώνουν τα διδακτικά κενά κυρίως στα ΕΑΕΠ και στα πολυθέσια σχολεία θα επαναληφθούν, μετά από πρότασή μας, όταν θα έχουμε τις τοποθετήσεις αναπληρωτών Θεατρικής Αγωγής, Εικαστικών και Παράλληλης στήριξης αφού δεν τηρήθηκε κάποιο αντικειμενικό κριτήριο τοποθέτησης.
 7. Είμαστε υπερήφανοι που δεν εξυπηρετήσαμε κανέναν συνάδελφο ατομικά ούτε και ανακοινώσαμε σε κάποιον εξωυπηρεσιακά την όποια μεταβολή/μετακίνηση.

Έχουμε την πρόθεση να θέσουμε τους προβληματισμούς μας και στο σύλλογο αλλά και στη ΔΟΕ ώστε να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβλημάτων που προαναφέραμε.

 

Μερικές σκέψεις για τα ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ.

Η θέση και η στάση μας δεν καθορίζεται τόσο από νομικά δεδομένα. Δεν έχουμε τις γνώσεις για κάτι τέτοιο. Μπορούμε και πρέπει όμως να μεταφέρουμε, τόσο το πραγματικό κλίμα που επικρατεί στη εκπαίδευση και να ληφθούν στις αποφάσεις δεδομένα που δεν περιλαμβάνονται στο γράμμα του νόμου, όσο και το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και με τη συμμετοχή μας και με όποιο άλλο μέσο κρίνουμε πρόσφορο. Περιφρουρούμε την αξιοπρέπεια και την εικόνα των εκπαιδευτικών και καταδικάζουμε αυταρχικές και αντισυναδελφικές συμπεριφορές. Το έργο αυτό είναι δύσκολο και το απόρρητο, η εμπιστευτικότητα και η διαχείριση προσωπικών δεδομένων είναι ευθύνη και η επιπολαιότητα επικίνδυνη. Θα πρέπει σοβαρά πάντως να συζητήσουμε τους όρους , τις προϋποθέσεις και τη χρησιμότητα της συμμετοχής μας σε αυτά.

Τέλος για τα πλεονάσματα και τις ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό έχουμε:

Πλεόνασμα: σε ΠΕ11(20) και μικρότερο (4) σε ΠΕ06.

Ελλείψεις σε ΠΕ 16 (4), ΠΕ 19/20 (1),ΠΕ 07 (1), ΠΕ 32 (6), ΠΕ    08(8), ΠΕ 71 και ΠΕ 61 (30 από τους οποίους 1 στο ΚΕΔΥ, 3 στο Ειδικό Σχολείο, 12 στα Τμήματα Ένταξης και 14 για Παράλληλη Στήριξη)

 

Για την Εκπαιδευτική Δράση:

Τάσος Γκαραγκάνης

(κινητό: 6973247794,   email: anastgk@yahoo.gr)

Γιώργος Σακελλαρίου

(κινητό: 6932211897,   email: ggsakel@yahoo.gr)